Fabian Franzén

Leg. Fysioterapeut

Har en bakgrund med elitidrott i form av
handboll. Tog examen som fysioterapeut 2021 från Göteborgs Universitet. Är intresserad av träning i allmänhet. Inriktar mig främst på träning som behandlingsform både i ett preventivt och rehabiliterande syfte.

076 022 27 15

Specialicerad inom

  • Idrottsmedicin (steg 1 och 2 SFAIM)
  • Axelina, undersöknings och rehabiliteringskoncept för axlar
  • Knärehabilitering (SportRehab)
  • Kinesiotape (Bodytech)
  • Tejpning med sporttejp
  • Medlem i svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM).
  • Eleiko Strengthcoach level 1
  • Eleiko Powerlifting

Maila Fabian