VERKSAMHETEN UPPHÖR

Wellness rehabs verksamhet upphör 1 augusti. Besökare hänvisas till närliggande rehabenheter.