VERKSAMHETEN UPPHÖR

Wellness rehabs verksamhet upphör 1 augusti.

Vi hänvisar vidare tillföljande rehab-enheter i Mölndals stad:
Bräcke Diakoni, Argong. 2B, tfn 031 350 11 11
Capio Rehab, Bergmansg. 17, tfn 031 87 84 00
Hälsa i Kubik, Åbäcksg. 6A, tfn 031 16 97 40
Kållered Rehab, Gamla Riksv. 67, tfn 031 388 30 40
Omtanken Rehab Pedagogen, Bifrostg. 42, tfn 031 380 48 48
Omtanken Rehab Åby, Katrinebergsg 1, tfn 031 380 48 48

Rehab i en frisk miljö.

Alla är välkomna

Besök kostar 100 :- och frikort gäller

Kostnadsfritt för dig som är under 20 eller över 85 år

Ingen listning eller remiss behövs

Boka tid till Fysioterapeut & Arbetsterapeut

Nu även videobesök 

Angående Covid-19

Vi har öppet som vanligt men följer noggrant riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten samt regionala riktlinjer.
Har du förkylningssymtom, feber eller hosta ska du inte besöka oss på mottagningen.

Vi erbjuder videobesök samt om möjligt utomhusbesök som ett alternativ till ett vanligt besök.  Hela besöket kan även ske inne på ett mottagningsrum för att minimera kontakten med andra.